Logo

ZwemConsult

Beroepsopleidingen ZwembadBranche

Specifieke wetgeving voor zwembaden

In de zwembadbranche is specifieke wetgeving van toepassing. ZwemConsult verschaft helder inzicht. Ga terug (...)

De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz en Bhvbz) stelt eisen aan de algemene hygiëne en veiligheid waaraan een badinrichting of zwemgelegenheid moet voldoen. Hiervoor is de houder van de badinrichting of zwemgelegenheid –hierna te noemen zwembad– verantwoordelijk. De handhaving van de wet wordt uitgevoerd door de afzonderlijke provincies.
Daarnaast zijn nog een aantal wetten en besluiten van toepassing op zwembaden. De meest relevante staan hieronder genoemd.
Indien u op de betreffende link klinkt verlaat u deze site en opent een nieuwe.

Omgevingswet

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Regeling kennisgeving badinrichtingen

Wijzigingsbesluit Besluit hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot badinrichtingen, onderscheid tussen de verschillende typen bassins, enz.)

Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Drinkwaterbesluit

Arbowet

Wet milieubeheer

Brandweerbesluit

Gebruiksbesluit. De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Ga terug naar de homepage van ZwemConsult Ga naar ZwemConsult werkt samen met partners Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar ZwemConsult verzorgt alle beroepsopleidingen Ga naar de nieuwspagina van ZwemConsult

update: 11-09-2017