Logo

ZwemConsult

Beroepsopleidingen ZwembadBranche

De techniek in zwembaden vormt een uitdaging

De toegepaste techniek in een zwemaccommodatie is zeer specifiek. ZwemConsult is hierin gespecialiseerd en deskundig. Ga terug (...)

Zwembadmachinist
Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als medewerker technische dienst, ook wel zwembadmachinist genoemd. Dit kan zowel in een publiek zwembad, een attractiebad als een privé-bad (alleen toegankelijk voor een bepaalde doelgroep) zijn.

Werkveld en taakstelling van de Zwembadmachinist
De zwembadmachinist bewaakt de technische veiligheid van de accommodatie namens de zwembadmanager. Ieder heeft hierin een specifieke rol. De manager dient de wetgeving te kennen en er op toe te zien dat deze correct wordt nageleefd. Maar hiertoe is veelal specifieke technische kennis noodzakelijk die geen onderdeel is van de reguliere managersopleidingen. De manager bekleedt vooral een coördinerende rol.
De zwembadmachinist is de technische uitvoerende expert en eerste adviseur van de manager.
De zwembadmachinist is niet alleen belast met de bediening en onderhoud van de technische installaties maar ook met het onderhoud van het gehele complex. Natuurlijk is dit wel aan beperkingen gebonden. Onderdelen van de bouwkunde, de elektrische installatie en energie installatie vallen onder speciale wetgeving. Het mogen verrichten van werkzaamheden hieraan vergt speciale certificering en kennis die de zwembadmachinist niet hoeft te bezitten. Dit werk wordt gedaan door bijvoorbeeld een elektromonteur of gasinstallateur.
De zwembadmachinist dient echter over voldoende basiskennis te beschikken om de geleverde kwaliteit van werk van deze externe deskundigen te beoordelen.
De zwembadmachinist is volledig verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en luchtkwaliteit in de gehele accommodatie. Hij borgt de veiligheid van de bezoekers en medewerkers. Daarnaast heeft hij de benodigde wetskennis. Hij draagt zorg voor de juiste documentvorming en administratieve borging volgens de geldende voorschriften.
De zwembadmachinist is 1e aanspreekpunt voor de inspecteurs die zijn belast met de controle en handhaving.
De zwembadmachinist draagt zorg voor het vergaren van de benodigde informatie met betrekking tot de wetgeving en de verplichtingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast administreert hij op voldoende wijze het onderhoudsplan van de gehele accommodatie met alle onderdelen die zich hierin bevinden.

Inhoud van de opleiding zwembadmachinist
De opleiding zwembadmachinist van ZwemConsult omvat meer dan de waterbehandeling alleen, véél meer. De luchtbehandeling, koudetechniek, installatietechniek, werktuigbouwkunde, bouwkunde, speeltoestellen en liftinstallaties zijn belangrijke elementen.
Daarnaast dienen certificeringen als Voldoende Opgeleid Persoon (VOP), Vakbekwaam persoon (VP), Werkverantwoordelijke NEN3140 (VCA-basis) en Installatieverantwoordelijke NEN3140 (VCA-Vol) te zijn geborgd. En dit is nog maar een beperkte opsomming. Een goed opgeleide zwembadmachinist beheerst alle denkbare componenten van het gehele gebouw.
Het is natuurlijk niet nodig dat alle medewerkers van de technische dienst volledig vakbekwaam zijn. Is dit wel haalbaar? Met dit uitgangspunt voor ogen heeft de Werkgroep een splitsing gemaakt tussen uitvoering en beheer. Hierdoor ontstaan keuzemogelijkheden. Alles zelf doen, een gedeelte uitbesteden aan specialisten of alles uitbesteden.

Waar kan ik deze nieuwe opleidingen volgen?
ZwemConsult is dé aanbieder in deze specifieke opleidingsmarkt. Wij ontwikkelen al het opleidingsmateriaal zelf. Daarnaast zijn onze modulen Zwembadmachinist intensief praktijkgericht. Alle theorie wordt ook gedemonstreerd en uitgelegd in de echte praktijk.In nauwe samenwerking met veel zwembaden in Nederland. Zie voor nadere uitleg de button opleidingen of de pagina zwembadmachinist.

Certificaat of Diploma?
ZwemConsult is een gecertificeerde organisatie. Onze docenten zijn uitmuntend geaccrediteerd. Wij beschikken over alle bevoegdheden. Een certificaat bewijst slechts de deelname maar zegt niets over de verworven bekwaamheden. ZwemConsult verstrekt echte diploma's.

Examen
Een diploma mag slechts worden verstrekt na het volgen van een volledige opleiding. Die opleiding dient door onafhankelijke pratijen te worden gecontroleerd op inhoud. Intensieve opdrachten welke uitmonden in toetsbare cijfers zijn verplicht. Beroepsopleidingen zijn verplicht voorzien van een zwaarwegende stage die op behaalde resultaten kunnen worden getoetst. Examens dienen volgens vaststaande procedures te worden georganiseerd. En dit is slechts een beperkte samenvatting. ZwemConsult beschikt over alle benodigde bevoegdheden.

Aanmelden
Na de aanmelding volgt altijd een intakegesprek met de docent. Je aanwezige kennisniveau wordt getoetst waarna je een vrijblijvend studieadvies krijgt. Indien je instroomt verandert dit in een bindend studieadvies op basis waarvan afspraken worden gemaakt en vastgelegd.

Incompany opleiden is mogelijk. Zowel onderdelen als de gehele modulen. Informeer naar de mogelijkheden en onze referenties.

Ga terug naar de homepage van ZwemConsult ZwemConsult voor professionals in de ZwembadBranche Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar ZwemConsult is volledig geaccrediteerd Ga naar de nieuwspagina van ZwemConsult

update: 11-09-2017