Logo

ZwemConsult

Beroepsopleidingen ZwembadBranche

ZwemConsult werkt samen met partners

Wij werken samen met geaccrediteerde partners. Daarnaast participeert ZwemConsult in platforms. Ga terug (...)

ZwemConsult werkt autonoom. Met het doel de kwaliteit en kwantiteit te optimaliseren is samenwerken met partners in de branche een logische keuze. Hieronder staan onze partners vermeld met een korte omschrijving. Voor uitgebreide informatie dient u de betreffende websites te consulteren.

Ga naar de website van de NPZ-NRZHet Nationaal Platform Zwembaden | NRZ houdt zich bezig met de opleidingen van de ZwembadBranche. De opleidingen worden afgerond met meerdere examens waardoor deelnemers in het bezit kunnen komen van zwemdiploma's. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ draagt zorg voor de kwaliteit van de inhoud en de examinering van de opleidingen. ZwemConsult is bevoegd om de NPZ-NRZ te representeren als Gedelegeerde en examinator in meerdere hoedanigheden.

Ga naar de website van de NPZ-NRZHet Nationaal Platform Zwembaden | NRZ Scholing & Training houdt zich bezig met de beroepsopleidingen van de branche. Deze opleidingen worden afgerond met meerdere examens waardoor deelnemers in het bezit kunnen komen van branchecertificaten en Branchediploma's. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ draagt zorg voor de kwaliteit van de inhoud en de examinering van de opleidingen.
ZwemConsult is een erkend en gecertificeerd instituut namens de NPZ-NRZ voor alle Technische opleidingen binnen de ZwembadBranche. Daarnaast beschikt ZwemConsult over bevoegde examinatoren.

Ga naar de website van SOZONSOZON is praktijkopleider in de zwembadbranche met opleidingen, bijscholingen, workshops, incompany-trajecten en trainingen op maat.
ZwemConsult verzorgt de NPZ-erkende opleiding Zwembadmachinist, ook wel Opleidingen ZwembadTechniek genoemd, in geheel Nederland en participeert met deze organisatie voor wat betreft de technische ontwikkelingen en het lesaanbod.

Ga naar de website van de NBZDe Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs (NBZ) is praktijkopleider in de zwembadbranche met opleidingen, bijscholingen, workshops, incompany-trajecten en trainingen op maat.
ZwemConsult verzorgt de NPZ-erkende opleiding Zwembadmachinist, ook wel Opleidingen ZwembadTechniek genoemd, in geheel Nederland en participeert met deze organisatie voor wat betreft de technische ontwikkelingen en het lesaanbod.

Ga naar de website van SwimintegraalSwimintegraal is een organisatieadviesbureau gericht op organisaties in het bezit van meerdere sportaccommodaties die een maximaal rendement en dus minimale kosten nastreven met als uitgangspunt: zwembaden behouden.
Swimintegraal werkt samen met ZwemConsult voor de verzorging van de opleiding Zwembadmachinist in geheel Nederland.

Ga naar de Facebookpagina van AqualityFerdi de Jong.
Veel werkervaring opgedaan binnen vrijwilligersorganisaties, zowel uitvoerende functies en bestuurlijke functies. Daarnaast kennis opgedaan in Jongerenwerk, Verkeersveiligheid, PR en Marketing, Evenementenoganisatie, ICT en Horeca.
Aquality Training en Advies voorziet in trainingen, bijscholingen en opleidingen binnen de zwembadbranche.
Aquality Training en Advies is erkend opleidingsinstituut door de landelijke zwembranche-organisatie NPZ.

Ga naar de website van de ReddingsbrigadeReddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen), bestaat uit ruim 166 reddingsbrigades, 23.000 leden en zo'n 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in Nederland. Zowel de koepelorganisatie als de lokale reddingsbrigades hebben het voorkomen (preventief) en het bestrijden (repressief) van de verdrinkingsdood in hun doelstellingen staan.
ZwemConsult is examinator beroepsoleidingen namens deze organisatie.

Ga naar de website van Licentie-Zwem-ABC De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in het proces van continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC, het nationaal zwemdiploma van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. De doelstelling is samenwerken om te komen tot een betere kwaliteitsborging van het Zwem-ABC, waarbij het helder is voor ouders en kinderen aan welke criteria een zwemlesaanbieder aantoonbaar voldoet.
ZwemConsult representeert deze organisatie als licentie-examinator zwemopleidingen en gedelegeerde.

Ga naar de website van NL Zwemveilig Project NL Zwemveilig. Nieuwe én bestaande kennis over leren zwemmen. Bijna alle kinderen in Nederland halen een zwemdiploma en toch zijn er zorgen over de zwemveiligheid van kinderen. Iedere zomer worden deze zorgen weer gevoed door berichten in de media over verdrinkingen en signalen vanuit o.a. Reddingsbrigade Nederland. Er blijkt nog nauwelijks (onderzoeks)kennis te zijn over zwemveiligheid en zwemvaardigheid. Met het project NL Zwemveilig verzamelen we nieuwe én bestaande kennis over leren zwemmen. Deze kennis draagt bij aan een hoger doel: de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau krijgen. Alle (nieuwe) onderzoeksresultaten en bestaande gegevens worden verzameld, gevalideerd, vertaald naar de praktijk en verspreid. Het project loopt tot eind 2017.

Ga terug naar de homepage van ZwemConsult Ga naar ZwemConsult is volledig geaccrediteerd Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar Specifieke wetgeving voor zwembaden Ga naar de nieuwspagina van ZwemConsult

update: 18-09-2017