Logo

ZwemConsult

Beroepsopleidingen ZwembadBranche

ZwemConsult verzorgt alle beroepsopleidingen

De missie van ZwemConsult is alle betrokkenen in de zwembadbranche optimaal te scholen en te begeleiden. Wij verzorgen alle opleidingen, bijscholingen en trainingen voor beroepskrachten die in een zwembad willen werken. De opleidingen hierna zijn benoemd onder de officiële naamvoering zoals gebruikelijk in Nederland. In de verdere tekst op de vervolgpagina is zoveel mogelijk het Nederlandse synoniem gebruikt. Ga terug (...)

De opleidingen zwembadmachinist van ZwemConsult

ZwemConsult is ontwikkelaar van de integrale beroepsopleiding Zwembadmachinist TD1 - TD2 - TD3 - TD4. In nauwe samenwerking met de ZwembadBranche zijn gekoppelde competentieprofielen vastgesteld voor de Technische Dienst op vier niveaus welke synchroon lopen met de certificeerbare eenheden allround zwemonderwijzer CE1 - CE2 - CE3 - CE4. Lees meer (...)

leerdoelen zwembadmachinist
uitstroomprofiel

Het Hoofd Technische Dienst is eindverantwoordelijk voor het ontwerpen en de status van alle technische installaties.
De Senior Medewerker Technische Dienst is werkverantwoordelijk voor de veiligheid en het technisch bekwaam handelen tijdens alle onderhoudswerkzaamheden.
De Medewerker Technische Dienst kan zelfstandig aan alle installaties werken.
De Onderhoudsmedewerker kan onder toezicht eenvoudige handelingen verrichten. Lees meer (...)

competenties

Een beroepscompetentieprofiel (bcp) geeft een beschrijving van goed vakmanschap van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar en heeft na het behalen van zijn diploma ruime praktijkervaring opgedaan. De inhoud van het bcp dient als brondocument voor alle beroepsopleidingen (MBO en/of HBO), cursussen, trainingen en workshops die eruit ontwikkeld kunnen worden. Als zodanig is het de standaard van vakmanschap die de ZwembadBranche heeft vastgesteld.
Lees meer (...)

machinist TD1

De Onderhoudsmedewerker (aankomend) is de assisterende rechterhand bij uitvoerende taken van, en de ogen en oren tijdens de controlerende werkzaamheden voor, de medewerkers technische dienst.
Deze module TD 1 is gesplitst in 2 delen: 1a en 1b welke apart kunnen worden gevolgd. De Basiskennis chemie inclusief watermeten en Basiskennis techniek en filterspoelen welke uitstekend geschikt zijn voor een korte incompanytraining voor alle medewerkers. Lees meer (...)

machinist TD2

De Medewerker Technische Dienst (uitvoerend)  is, als uitgangspunt, gecertificeerd Vakbekwaam persoon (VOP) en handelt als ondersteunend medewerker in opdracht en onder verantwoording van het “Hoofd” en/of de “Senior”. Dit is vooral de medewerker met “vette” handen. Die natuurlijk wel over voldoende inzicht in wet- en regelgeving dient te beschikken. Lees meer (...)

machinist TD3

De Senior Medewerker Technische Dienst (beherend) beschikt over ruime kennis van
de wetgevingen en is als Werkverantwoordelijk volledig bekwaam en gecertificeerd om de bedrijfsvoering op locatie te bewaken. Naast deze beheerstaak is deze specialist ook uitvoerend zeer bekwaam en beschikt over de nodige ervaring. Lees meer (...)

machinist TD4

Het Hoofd Technische Dienst (beslissend) is Eindverantwoordelijk voor het ontwerp en de status van de technische installaties van de accommodatie namens de organisatie of onder supervisie van de directeur. Heeft daarnaast ook een zwaarwegende adviserende taak met inbegrip van alle wettelijk gestelde aansprakelijkheden. Lees meer (...)

NIEUW! Zwembadmachinist TD5

De verplichte certificeringen Voldoende Opgeleid Persoon (VOP), Vakbekwaam persoon (VP), Werkverantwoordelijke NEN3140 (VCA-basis) en Installatieverantwoordelijke NEN3140 (VCA-Vol) zijn onlosmakelijk verbonden met de nieuwe Opleiding Zwembadtechniek van de NPZ-NRZ. ZwemConsult verzorgt deze opleidingen als onderdeel van Zwembadmachinist. Maar deze vakken kunnen ook apart worden gevolgd, zie: machinist TD5.

Maatwerkopleiding zwembadmachinist

Het is natuurlijk niet noodzakelijk of zelfs niet gewenst om de volledige opleiding te volgen. Daartoe is de opleiding al gesplitst in vier Certificeerbare Eenheden. Maar het kan ook anders. In samenspraak met u stelt ZwemConsult een maatwerkopleiding samen die geheel is toegespitst op uw persoonlijke of organisatiebehoeften. Zowel individueel als in groepsverband op basis van incompany. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.

De Standaard opleidingen zwemonderwijs van ZwemConsult

ZwemConsult verzorgt in nauwe samenwerking met partners alle beroepsopleidingen voor de ZwembadBranche onder auspiciën van de NPZ-NRZ. Geschikt voor alle instroomniveaus zonder vooropleiding. Dus ook zij-instromers die een ander vak beheersen.

leerdoelen zwemonderwijzer

Maatwerkopleiding zwemonderwijs van ZwemConsult

U heeft ervaring opgedaan in de zwemwereld. Via een zwemvereniging of anderszins.
U heeft ervaring opgedaan als docent in een sportrichting anders dan zwemonderwijs.
U kunt goed leren, uw vooropleiding was op minimaal HAVO of MBO-4 niveau.
ZwemConsult kan hierop anticiperen. Met behulp van een speciaal scholingstraject. Een Turbo-opleiding zogezegd. Want ZwemConsult zet alleen excellente leraren in met ruime praktijkervaring!
In deze opleidingsvariant is het aantal bijeenkomsten in het leslokaal tot een minimum gereduceerd. Dat bespaart u veel tijd. Maar overweeg goed of u dan wel de benodigde disciplines leert. Via de mail, onze website en telefoon krijgt u intensieve ondersteuning. Maar vooral ook op uw stageplaats. Die wij voor u verzorgen. In geheel Nederland!
Het aanbod van vergelijkbare opleidingen in Nederland neemt de laatste tijd enorm toe.
Ons vrijblijvend advies:
Neem alle aanbiedingen serieus door. U krijgt veel toegezegd. Maar ZwemConsult komt de beloften waar! Onze aanbiedingen zijn gedegen en vertrouwd.

lifeguard ZRZ

Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) is een verplicht onderdeel van de opleiding lifeguard - certificeerbare eenheid 1. ZRZ vormt het "natte" praktijk onderdeel van de opleiding. Lees meer (...)

lifeguard CE1

Lifeguard = Toezichthouder. Het is een volwaardige beroepsopleiding en vormt de eerste module van de volledige opleiding Allround Zwemonderwijzer. De volledige opleiding omvat drie vakken. Lees meer (...)

begeleider CE2

De Recreatiebegeleider verzorgt bewegings-activiteiten en evenementen voor diverse doelgroepen. Voorbeeld hiervan zijn aquarobics - activiteiten voor jeugd - bewegen in water voor volwassenen en ouderen. Lees meer (...)

instructeur CE3

Het zwemonderwijs voor het diploma Zwem-ABC omvat het echte leren zwemmen. Deze opleiding vormt de basis van het echte werkt. Dus een combinatie van de vakken methodiek, didactiek en pedagogiek. Lees meer (...)

allround docent

Zwemonderwijs kent vele specialisaties naast het basiszwemonderwijs. Ritmisch, medisch en recreatief vormen de kernvakgebieden. Met deze module voltooi je de opleiding tot Allround zwemonderwijzer. Lees meer (...)

manager CE4

Een zwembadorganisatie omvat alle vakgebieden. Onderwijs, Recreatie, Facilitair, Techniek, etc. Per afdeling is een teamleider aanwezig. In deze module leer je de basisvaardigheden. Lees meer (...)

Ga terug naar de homepage van ZwemConsult Ga naar Welkom op de site van ZwemConsult Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar de pagina deskundige ondersteuning door ZwemConsult Ga naar de nieuwspagina van ZwemConsult

update: 11-09-2017