Logo

ZwemConsult

Beroepsopleidingen ZwembadBranche

ZwemConsult is volledig geaccrediteerd

Vakbekwaamheid is niet vanzelfsprekend. ZwemConsult beschikt over alle benodigde accreditaties en licenties. Ga terug (...)

Ga naar het register docenten en tik in "ZwemConsult". Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. ZwemConsult is ingeschreven en erkend als instelling bij het CRKBO. Klik op het logo hiernaast en tik in de box "Naam" het woord "ZwemConsult". Zie ook de button SBB hierna genoemd.

Ga naar het register docenten en tik in "ZwemConsult".In het Register Docenten van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. De docenten van of namens ZwemConsult voldoen hieraan volledig. Klik op het logo hiernaast en tik in de box "Naam" het woord "ZwemConsult".
De docenten van of namens ZwemConsult zijn volledig onderwijsbevoegd en vakbekwaam. Dit is verifieerbaar via de button registerleraar hierna genoemd.

Ga naar Registerleraar van ZwemConsult De Onderwijscoöperatie is blij met het duidelijke advies dat de Onderwijsraad op 18 mei heeft uitgebracht over het wetsvoorstel invoering lerarenregister. De Onderwijscoöperatie heeft altijd gepleit voor een register dat de positie van leraren versterkt en de kwaliteit van leraren hoog houdt. De Onderwijsraad onderschrijft in haar advies deze uitgangspunten.
Registerleraar.nl is een register van, voor en door leraren in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Met je registratie geef je aan dat jij je blijft ontwikkelen. Je draagt bij aan een sterke beroepsgroep. Leerlingen, ouders, collega’s, schoolleiding en cursiten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een registerleraar. Bij ons is het onderwijs in goede handen. Klik hier voor aanvullende informatie.

De webstite van het SBBDe Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Als erkend leerbedrijf voldoet u aan de volgende voorwaarden:
U biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
U stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en is in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen.
U maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren. U bent bereid om samen te werken met de onderwijsinstelling en SBB en u verstrekt daartoe de benodigde informatie.
U gaat akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens in het openbare register van erkende leerbedrijven van SBB.

De webstite van de Kamer van KoophandelZwemConsult is ingeschreven bij de kamer van Koophandel:
KvK 55610994
Vestigingsnr. 000025247492
Klik via het logo naar de website om het bedrijfsprofiel en het uitreksel te downloaden.
Hieraan zijn kosten verbonden.

De website van de NPZ-NRZZwemConsult is een erkend en bevoegd opleidingsinstituut voor de Branche-opleidingen Zwembadtechniek onder auspiciën van het Nationaal Platform Zwembaden | Nationale Raad Zwemdiploma's (NPZ|NRZ) voor alle opleidingniveaus.
ZwemConsult is een erkend exameninstituut voor alle beroepsopleidingen in de ZwembadBranche.

Ga terug naar de homepage van ZwemConsult Ga naar De techniek in zwembaden vormt een uitdaging Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar ZwemConsult werkt samen met partners Ga naar de nieuwspagina van ZwemConsult

update: 11-09-2017